กำหนดขอบเขต : 2552

รักษาโรคไร้สัญชาติด้วยนโยบายของรัฐไทย (ฉบับ... ชาวเลมอแกนและคนไทยพลัดถิ่น)

ผู้แต่ง : อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามันเพื่อการจัดการปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ, 2552.

   J
   F
   .801
   อ787
   2552

 

5 คูณ 6 จากแม่อาย...สู่อันดามัน เส้นทางสู่การมีสถานะบุคคลบนผืนแผ่นดินไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามัน, 2552.

   J
   F
   .801
   ห515
   2552

 

   J
   F
   .801
   ว816
   2552

 

PHP & My SQL for web programming : สร้าง web programming ด้วยภาษายอดนิยมที่สุดในยุคนี้

ผู้แต่ง : เจริญศักดิ์ รัตนวราห

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552.

   Q
   A
   76.73
   .P224
   จ746
   2552

 

ง่ายใช่เลย Microsoft office 2007 ง่ายเพียงนิ้วกระดิกเม้าส์

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ธ677
   2552

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง : พลพธู ปียวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.

   T
   5
   8
   .6
   พ441
   2552

 

ระบบสารสนเทศในองค์กร

ผู้แต่ง : ดารณี พิมพ์ช่างทอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2552.

   T
   5
   8
   .6
   ด422
   2552

 

การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone

ผู้แต่ง : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.

   Z
   A
   .4080
   ส838
   2552

 

   R
   M
   671
   .A1
   อ541
   2552

 

บทบาท HR ในโลก KM

ผู้แต่ง : อีวานส์, คริสติน่า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   F
   5549
   .A25
   อ772
   2552

 

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 4

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2552.

   H
   A
   .32
   ย351
   2552

 

เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

ผู้แต่ง : เคลกก์, ไบรอัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   .66
   ค759
   2552

 

เทคนิคการมอบหมายงาน

ผู้แต่ง : บราวน์, โทมัส แอล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   .50
   บ214
   2552

 

การพัฒนาองค์การ...แห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง : มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   58
   .82
   ม457
   2552

 

อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี

ผู้แต่ง : คอตเตอร์, จอห์น พี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   58
   .8
   ค183
   2552

 

เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน!

ผู้แต่ง : เอปสไตน์, โรเบิร์ต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   .66
   อ897
   2552

 

   H
   Q
   1064
   .T5
   อ381
   2552

 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2552.

   T
   D
   171
   .7
   ส275
   2552

 

กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด

ผู้แต่ง : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552.

   T
   D
   195
   .I54
   ค144
   2552