กำหนดขอบเขต : 2517

ทฤษฎีของการสำรวจสถิติจากตัวอย่างและการประยุกต์

ผู้แต่ง : นิยม ปุราคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศ.ส. การพิมพ์, 2517.

   Q
   A
   276
   .A2
   น641
   2517

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2517.

   D
   S
   .578
   พ678
   2517