กำหนดขอบเขต : 2505

กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 4

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2505.

   K
   PT15
   .4
   ก118
   2505

 

คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีปราสาทพระวิหาร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2505.

   D
   S
   554
   .4
   ร451
   2505