กำหนดขอบเขต : 2018

Global gay : how gay culture is changing the world

ผู้แต่ง : Martel, Frédéric

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2018].

   H
   Q
   76
   .25
   M376
   2018

 

The future of human rights

ผู้แต่ง : Brysk, Alison

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Polity Press, 2018.

   J
   C
   .571
   B916
   2018

 

Thai law dictionary : English - Thai

ผู้แต่ง : Viriya KhotchaSeni

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Soutpaisal, 2018.

   K
   PT
   86.
   .3
   V818
   2018

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : Hurights Osaka

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2018.

   J
   C
   571.1
   .P16
   H964
   2018

 

2018 ANNI report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2018.

   J
   C
   599
   .A78
   A615
   2018

 

Research methods in human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Abingdon, Oxon ;

   K
   3240
   R432
   2018

 

Human rights in Thailand

ผู้แต่ง : Selby, Don,

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2018.

   J
   C
   599
   .T5
   S464
   2018

 

10 Facts in the National Human Rights Commission act B.E. 2560 (2017) organic law

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of Thailand

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2018.

   ENT
   T289
   2018
   

 

UNICEF for every child

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNICEF, 2018.

   H
   V
   .703
   U581
   2018

 

Global study on homicide : gender related killing of women and girls

ผู้แต่ง : United Nations Office on Drugs and Crime

สถานที่พิมพ์ : Vienna : UNODC, 2018.

   H
   V
   .6515
   G562
   2018

 

Booklet on Thailand state of pollution 2018

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Pollution Control Department, 2018.

   T
   D
   187.5
   .T5
   T364
   2018

 

Towards the effective protection of LGBTI persons deprived of liberty : a monitoring guide

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : APT, 2018.

   H
   Q
   76
   .25
   T737
   2018

 

Business and human rights : learnings from Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 2018.

   H
   D
   .60
   B978
   2018

 

Annual report 2018 National Human Rights Commission of the Republic of Korea

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of the Republic of Korea

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of the Republic of Korea, 2018.

   J
   C
   599
   .K6
   N277
   2018

 

Annual judicial statistics, Thailand 2018 (B.E. 2561)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Judiciary, 2018.

   K
   PT
   157
   .A15
   A615
   2018