กำหนดขอบเขต : 2015

Business and human rights in Southeast Asia : risk and the regulatory turn

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2015.

   H
   D
   .60
   B979
   2015

 

On the rule of law and human rights

ผู้แต่ง : Luo Haocai

สถานที่พิมพ์ : China : China Intercontinental, 2015.

   J
   C
   599
   .C53
   L965
   2015

 

Healing under fire : the case of southern Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Deep South Relief and Reconciliation Foundation, 2015.

   H
   N
   700.592
   .S62
   H434
   2015

 

Developing a human rights library

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Lund, Sweden : The Raoul Wallenberg Institute, 2015.

   Z
   7
   164
   .L6
   D489
   2015

 

2015 ANNI report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2015.

   J
   C
   599
   .A78
   A615
   2015

 

Human Rights in Denmark Status 2014-15 a summary

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Copenhagen, Denmark : Danish Institute for Human Rights, 2015.

   J
   C
   599
   .D3
   H918
   2015

 

Human rights on the agenda : report 2014-15

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Copenhagen, Denmark : Danish Institute for Human Rights, 2015.

   J
   C
   599
   .D3
   H9181
   2015

 

Thailand's civil society joint shadow report submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) 55st session Z1-19 June 2015)

ผู้แต่ง : Yasasipa Suksai

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : People's Empowerment Foundation, 2015.

   K
   32
   40.
   .T5
   Y29
   2015

 

Keeping the faith: a study of freedom of thought, conscience and religion in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Indonesia : Human Rights Resoure Centre, 2015.

   J
   C
   599
   .A78^cK267 2015
   
   

 

Human rights and businesses : proceeding of the 14th Informal Asia-Europe Foundation (ASEM) Seminar on Human Rights, Hanoi, Viet Nam 18-20 November 2014

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Singapore : Asia-Europe Foundation, 2015.

   H
   D
   .60
   H918
   2015

 

Enforced disappearance and extrajudicial execution : investigation and sanction

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : International Commission of Jurists, 2015.

   H
   V
   .6322
   I612
   2015

 

Annual report 2015 National Human Rights Commission of the Republic of Korea

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of the Republic of Korea

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of the Republic of Korea, 2015.

   J
   C
   599
   .K6
   N277
   2015

 

Annual report 2015 Department of Social Development and Welfare

ผู้แต่ง : Department of Social Development and Welfare

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Department of Social Development and Welfare, [2015].

   H
   V
   400
   .55
   S678
   2015

 

Insurgent

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Department of Social Development and Welfare, [2015].

   MOV
   I599
   2015
   

 

1814 the incredible year

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Norway : Royal Norwegian Embassy, 2015].

   K
   KN
   210
   O585
   2015

 

Guiding principles on business and human rights : implementing the United Nations "protect, respect and remedy framework

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2015.

   H
   D
   .60
   G947
   2015

 

   H
   D
   .60
   P957
   2015

 

Spotlight

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : Sahamongkolfilm, 2015.

   MOV
   2015
   
   

 

Unbroken

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : Catalyst Alliance, 2015.

   MOV
   U545
   2015
   

 

Son of Saul

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok :

   MOV
   S698
   2016