กำหนดขอบเขต : 2010

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   .571
   H918
   2010

 

Brownlie’s documents on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2010.

   K
   3238
   B885
   2010

 

Selling rights

ผู้แต่ง : Owen, Lynette,

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   D1
   340
   O974
   2010

 

Rights, gender, and family law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   67
   0^b
   R571
   2010

 

Women's global health and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.

   R
   A
   .778
   W872
   2010

 

Development, sexual rights and global governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2010.

   H
   Q
   76
   .5
   D489
   2010

 

Beyond environmental law : policy proposals for a better environmental future

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   K
   F3
   775
   B573
   2010

 

Out of the mainstream : water rights, politics andidentity

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London ;

   H
   D
   .1691
   O942
   2010

 

Human rights and social work : towards rights-based practice

ผู้แต่ง : Ife, Jim,

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.

   H
   V
   .40
   I233
   2010

 

Jacobs, White and Ovey : the European Convention on Human Rights

ผู้แต่ง : White, Robin C. A.

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, c2010.

   K
   JC
   513
   W587
   2010

 

Collins easy learning English idioms : 175 years of dictionary publishing

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Glasgow : Collins, 2010.

   P
   E
   .1464
   C712
   2010

 

Bilateral and regional trade agreements : commentary and analysis

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2010.

   H
   F
   .1721
   B595
   2010

 

Library of Congress classification. ^pK tables : Form division tables for law

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5K78
   L697
   2010

 

Library of Congress classification.^pM : Music

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5M
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pN : Fine arts

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5N
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pP-PA : Philology and linguistics (general), Greek language and literature, Latin language and literature

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5P6
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pPL-PM : Languages of Eastern Asia, Africa, Oceania ; Hyperborean, Indian, and artificial languages

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5P73
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pP-PZ tables : Language and literature tables

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5P88
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pPN : Literature (general)

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5P75
   L697
   2010

 

Library of Congress classification. ^pT : Technology

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2010.

   Z
   6
   96
   .U5T
   L697
   2010