กำหนดขอบเขต : 2009

Age discrimination law in Europe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Austin : Wolters Kluwer law & business, c2009.

   K
   JC
   294
   A265
   2009

 

Political institutions and lesbian and gay rights in the United States and Canada

ผู้แต่ง : Smith, Miriam

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2009.

   H
   Q
   76.8
   .U5
   S655
   2009

 

Intellectual property rights and food security

ผู้แต่ง : Blakeney, Michael

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, MA : CABI, c2009.

   K
   3626
   B636
   2009

 

Human rights and their limits

ผู้แต่ง : Osiatynski, Wiktor,

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2009.

   K
   3240
   O826
   2009

 

The law of international human rights protection

ผู้แต่ง : Kalin, Walter

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2009.

   K
   3240
   K144
   2009

 

Freedom from want : the remarkable success story of BRAC, the global grassroots organization that’s winning the fight against poverty

ผู้แต่ง : Smillie, Ian

สถานที่พิมพ์ : Sterling, VA : Kumarian Press, 2009.

   H
   N
   690.6
   .Z9
   S641
   2009

 

Genocide in international law : the crime of crimes

ผู้แต่ง : Schabas, William,

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2009.

   K
   5302
   A812
   2009

 

Human rights : confronting myths and misunderstandings

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew,

สถานที่พิมพ์ : Northampton, MA : Edward Elgar, c2009.

   J
   C
   .571
   F151
   2009

 

Encyclopedia of human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   .571
   E564
   2009

 

Women and health : today's evidence tomorrow's agenda

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : World Health Organization, c2009.

   R
   A
   .778
   W872
   2009

 

Bilateral and regional trade agreements : case studies

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2009.

   H
   F
   .1721
   B595
   2009

 

Police and human rights : a manual for teachers, and resource persons and for participants in human rights programmes

ผู้แต่ง : Crawshaw, Ralph

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

   K
   3240
   C911
   2009

 

Library of Congress classification. ^pK : Law in general, Comparative and uniform law, Jurisprudence

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2009.

   Z
   6
   96
   .U5K23
   L697
   2009

 

Library of Congress classification. ^pPB-PH : Modern European languages

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, c2009.

   Z
   6
   96
   .U5P63
   L697
   2009

 

Library of Congress classification.^pPT : German, Dutch, and Scandinavian literatures

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2009.

   Z
   6
   96
   .U5P84
   L697
   2009

 

Library of Congress classification.^pQ : Science

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2009.

   Z
   6
   96
   .U5Q
   L697
   2009

 

Library of Congress classification. ^pZ : Bibliography, Library science, Information resources

ผู้แต่ง : Library of Congress.

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2009.

   Z
   6
   96
   .U5Z
   L697
   2009

 

Trade policy review of Japan : the WTO secretariat report, 1995- 2007

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), [2009].

   H
   F
   .1602
   T764
   2009

 

Trade policy review of Japan : the Japan Government report, 1995- 2007

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), [2009].

   H
   F
   .1602
   T763
   2009

 

Human dignity and the foundations of international law

ผู้แต่ง : Capps, Patrick

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Hart, 2009.

   K
   Z3
   410
   C249
   2009