กำหนดขอบเขต : 1994

Atlas of HIV infection

ผู้แต่ง : Prakong Vithayasai

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Chiang Mai University, c1994.

   R
   C
   606
   .63
   P898
   1994

 

Human rights : the new consensus

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Regency Press in association with the UnitedNations High Commissioner for Refugees, c1994.

   J
   C
   .585
   H918
   1994

 

Twenty-five human rights documents

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : The University, 1994.

   K
   3239
   T971
   1994

 

Human rights year book 1994 Burma

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Human Rights Documentation Unit, 1995.

   J
   C
   599
   .B93
   H918
   1994

 

1994 The Control Yuan report

ผู้แต่ง : The Control Yuan

สถานที่พิมพ์ : Taipei, Taiwan : The Control Yuan, 1995.

   J
   Q
   1531
   .T35
   C764
   1994

 

International Workshop on International Migration and Traffic in Women, Chiang Mai, 17-21 October 1994

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok : The Foundation, 1994].

   H
   Q
   .281
   I612
   1994

 

The Shawshank redemption

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Distributed by Warner Home Video, [1994].

   MOV
   S537
   1994
   

 

Refugee children : guidelines on protection and care

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : UNHCR, 1994.

   H
   V
   .640
   R332
   1994