กำหนดขอบเขต : 1992

The national economic and social development plan.

ผู้แต่ง : National Economic Development Board

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : National Economic Development Board, Office of the Prime Minister, 1992.

   H
   C
   .445
   N277
   1992

 

Between men and feminism

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 1992.

   H
   Q
   .1090
   B565
   1992

 

Indochine

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : France : BAC films, 1992.

   MOV
   I412
   1992