กำหนดขอบเขต : 1990

Strategic management : a focus on process

ผู้แต่ง : Certo, Samuel C.

สถานที่พิมพ์ : New York : McGraw-Hill, 1990.

   H
   D
   30
   .28
   C418
   1990

 

The African charter on human and people's rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 1990.

   J
   C
   599
   .C33
   A258
   1990

 

Human rights and technology : critical implications for Thailand

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Tokyo, Japan : Research Undertaken for the Uited Nations University, c1990.

   Q
   1
   75
   .5
   V844
   1990