กำหนดขอบเขต : 1985

Salvador

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : MGM Home Entertainment, c1985.

   MOV
   S182
   1985
   

 

The color purple

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Warner Home Video, [1997],

   MOV
   C719
   1985