กำหนดขอบเขต : 1979

Thailand into the 80’s

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : Office of the Prime Minister, Kingdom of Thailand, 1979.

   D
   S
   563
   .5
   T364
   1979

 

Natural rights theories : their origin and development

ผู้แต่ง : Tuck, Richard,

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, 1979.

   K
   41
   5^b
   T889
   1979