กำหนดขอบเขต : มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมุดภาพการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, 2555.

   H
   V
   6485
   .T5
   ค124
   2555

 

มือใหม่หัดแต่งภาพ Photoshop CS6

ผู้แต่ง : อนัน วาโซะ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2555.

   T
   3
   .85
   อ164
   2555

 

Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ริไวว่า, 2555.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   พ554
   2555

 

The official guide to the TOEFL test

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : McGraw-Hill, c2012.

   P
   E
   .1128
   O324
   2012

 

CU-TEP : Chulalongkorn University Test of English Proficiency ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิดพรินติ้ง, 2553.

   P
   E
   .1114
   ส778
   2553

 

CU-TEP listening : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิดพรินติ้ง, 2553.

   P
   E
   .1114
   ส7781
   2552

 

   H
   D
   890.55
   .Z7
   ส691
   2556

 

Annual report 2012 National Human Rights Commission of the Republic of Korea

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of the Republic of Korea

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of the Republic of Korea, 2013.

   J
   C
   599
   .K6
   N277
   2012

 

เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554.

   D
   S
   .575
   ข615
   2554

 

ปรีดี พนมยงค์ : สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, [2543].

   D
   S
   578.32
   .P94
   ป471
   2543

 

เวิร์คช็อปตกแต่งภาพหลากหลายเทคนิคกับ Photoshop CS4 Workshop

ผู้แต่ง : สกล คำปันนา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.

   T
   3
   .85
   ส116
   2554

 

เรียนรู้ภาษาพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม Java

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.

   Q
   A
   76.73
   .J38
   ร832
   2554

 

สร้าง E book สำเร็จรูปง่าย ๆ ด้วย Acrobat 8 Professional

ผู้แต่ง : เอกชัย วงษ์ศิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.

   Q
   A
   76.9
   .F48
   อ873
   2551

 

กฎหมายตรา 3 ดวง : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.