กำหนดขอบเขต : มุมนวนิยาย

รวมเรื่องสั้น บนซากปรัก

ผู้แต่ง : สังคม เภสัชมาลา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2545.

   FIC
   ร157
   ส532
   2545
   

 

ลุงเย็น ฅนสามัญ : เรื่องไม่ธรรมดา ของชาวบ้านธรรมดา

ผู้แต่ง : ชลลดา ปะการัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการสื่อเพื่อการพัฒนา, 2548.

   FIC
   ล621
   ช227
   2548
   

 

อำ

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : 113, 2547.

   FIC
   อ679
   ว617
   2547
   

 

นายฮ้อยทมิฬ

ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : โป๊ยเซียน ; 2543.

   FIC
   น477
   ค371
   2543
   

 

สาระขัน

ผู้แต่ง : จำลอง ฝั่งชลจิตร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547.

   FIC
   ส676
   จ377
   2547
   

 

พญาอินทรี

ผู้แต่ง : จรัญ ยั่งยืน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

   FIC
   พ181
   จ154
   2549
   

 

   FIC
   บ287
   ส691
   2554
   

 

อย่างนี้ก็มีในโลก

ผู้แต่ง : วิชาญ กอบวัฒนากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2539].

   FIC
   อ311
   ว547
   2539
   

 

   FIC
   น597
   ป512
   2548
   

 

   FIC
   ส728
   ช495
   2551
   

 

ยักษ์ยุ่น #3 : ตะลุยแดนผัก

ผู้แต่ง : เอ๊ะคุง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2549.

   FIC
   ย222
   อ937
   2549
   

 

หัวใจเดินทาง ตอน ตะลุยกรุง

ผู้แต่ง : วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2549.

   FIC
   ห474
   ว691
   2549
   

 

โลกกลมด้วยอมยิ้ม

ผู้แต่ง : ประพันธ์ ไกรวัฒนวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2549.

   FIC
   ล963
   ป319
   2549
   

 

พอกันที

ผู้แต่ง : จรรยา ยิ้มประเสริฐ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย : ศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน, [2547].

   FIC
   พ482
   จ148
   2547
   

 

สันติเล็ก ๆ บนแผ่นดิน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้ง, [2549].

   FIC
   ส579
   ส579
   2549
   

 

รหัสคดี # 16

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546.

   FIC
   ร179
   ร179
   2546
   

 

   FIC
   ย184
   ท189
   2547
   

 

รวมการ์ตูนชีวจริยธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ, 2551.

   FIC
   ร155
   ร155
   2551
   

 

หัวใจปรารถนา

ผู้แต่ง : ศรีบูรพา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.

   FIC
   ห474
   ศ741
   2548
   

 

พระจันทร์ที่ไม่เคยโดนเหยียบ

ผู้แต่ง : คุณากร วรวรรณธนะชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2549.

   FIC
   พ323
   ค639
   2549