กำหนดขอบเขต : สื่อมัลติมีเดีย

The Chorus

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Miramax : Distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2004.

   MOV
   C551
   2004
   

 

And the band played on

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : HBO Home Video, c2010.

   MOV
   A543
   2010
   

 

Murder in the first

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, Calif. : Warner Home Video, c1999.

   MOV
   M974
   1999
   

 

The hurt locker

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Mangpong, 2010.

   MOV
   H967
   2010
   

 

Night and fog

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Criterion Collection, c2003.

   ENT
   N687
   2003
   

 

Kimjongilia : the flower of Kim Jong II

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Lober Films : Distributed by Lorber HT Digital, [2010].

   ENT
   K491
   2010
   

 

Home

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : MVD Company Ltd., [2009].

   ENT
   H765
   2009
   

 

The battle of Algiers

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Criterion Collection, c2004.

   ENT
   B336
   2004
   

 

The help

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : M V D Company Limt., 2012.

   MOV
   H483
   2012
   

 

La haine

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Citerion Collection, 2007.

   MOV
   H152
   2007
   

 

Fahrenheit 9/11

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Columbia TriStar Home Entertainment, c2004.

   MOV
   F158
   2004
   

 

Whale rider

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Mangpong, [2003].

   MOV
   W552
   2003
   

 

Waltz with Bashir

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, [2009].

   MOV
   W241
   2009
   

 

Veer-Zaara

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : EVS Entertainment, 2008.

   MOV
   V419
   2008
   

 

The secret life of bees

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Beverly Hills, Calif. : 20th Century Fox HomeEntertainment, c2009.

   MOV
   S446
   2009
   

 

Salvador

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : MGM Home Entertainment, c1985.

   MOV
   S182
   1985
   

 

Quills

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Beverly Hills, Calif.: Twentieth Century Fox Home Entertainment, [2001].

   MOV
   Q416
   2001
   

 

The Lives of others

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Classics : Sony Pictures Home Entertainment, 2007.

   MOV
   L785
   2007
   

 

Gandhi

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, [2007].

   MOV
   G195
   2007
   

 

A few good men

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Columbia TriStar Home Video, c2007.

   MOV
   F432
   2007