สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

We are all born free : the Universal Declaration of HumanRights in pictures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Frances Lincoln Children's Books in Association, 2008.

   FIC
   W361
   W361
   2008
   

 

Universal Declaration of Human Rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Publications, c2016.

   K
   32
   38.ๅๅๅๅ
   .A1
   U588
   2016

 

A Commentary on the paris principles on national human rights institutions

ผู้แต่ง : De Beco, Gauthier

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016.

   K
   32
   40
   D286
   2016