สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Standard operating procedure

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, c2008.

   MOV
   S785
   2008
   

 

Waltz with Bashir

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, [2009].

   MOV
   W241
   2009
   

 

District 9

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, CA : Tri-Star Pictures :

   MOV
   D614
   2009
   

 

Captain Phillips

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, California : Columbia Pictures, [2013].

   MOV
   C255
   2013
   

 

The intouchables

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2013.

   MOV
   I619
   2013
   

 

Nader and Simin a separation

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2011.

   MOV
   N135
   2011
   

 

Incendies

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2011.

   MOV
   I36
   2010
   

 

Son of Saul

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok :

   MOV
   S698
   2016
   

 

An education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Home Entertainment, 2009, 2015.

   MOV
   2015
   
   

 

Pompeii

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2014.

   MOV
   P935
   2014
   

 

Wadjda

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2012.

   MOV
   W122
   2012