สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Human rights and technical assistance projects in Afghanistan and Iraq : summary of activities from 2003 through 2005

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Afghanistan : International Institute of Higher Studies, 2005.

   J
   C
   599
   .A3
   H918
   2005

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   PT
   246
   .A31999
   N277
   2002

 

Our agenda : Commission work plan updated for 2012-2013

ผู้แต่ง : Australian Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Australian Human Rights Commission, 2012.

   J
   C
   599
   .A8
   A938
   2012

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : Osaka, Hurights

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2011.

   J
   C
   571.1
   .P16
   O811
   2011

 

   J
   C
   599
   .D44
   F879
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003

 

   J
   C
   .571
   O682
   2008

 

Isma - listen : national consultations on eliminating prejudice against Arab and Muslim Australians

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Human Rights and Equal Opportunity Commission, c2004.

   G
   N
   .666
   I83
   2004

 

Annual report 2006-2007 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2007.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2006

 

Annual report 2005-2006 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2006.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2005

 

การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนี ไชยรส

ผู้แต่ง : สุนี ไชยรส,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ส736
   2547

 

Amnesty International report 2000

ผู้แต่ง : Amnesty International

สถานที่พิมพ์ : England : Amnesty International Publications, 2000.

   J
   C
   599
   .A52
   A522
   2000

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   32
   38.
   .A1
   ส723
   2547

 

Final report of Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) July 2010 - July 2012

ผู้แต่ง : Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT)

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), 2012.

   H
   V
   6485
   .T5
   T874
   2012

 

สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดโดยรัฐ : ศึกษากรณีการแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาของข้าราชการตำรวจ

ผู้แต่ง : ประมุข ลักษณา,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

   H
   V
   7936
   .P8
   ป357
   2541

 

Hurights OSAKA : annual report 2001

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Osaka, Japan : Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2002.

   J
   C
   599
   .A78
   H964
   2001

 

   J
   C
   599
   .P19
   I381
   2011

 

As if peoples mattered : critical appraisal of 'peoples' and 'minorities' from the international human rights perspective and beyond

ผู้แต่ง : Skurbaty, Zelim

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2000.

   K
   3242
   S629
   2000

 

Informe de actividades : del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre 2001

ผู้แต่ง : Mexico. Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico : La Comisión, 2002.

   J
   C
   599
   .M6
   I438
   2002

 

The United Nations thematic mechanisms 2000 : an overview of their work and mandates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : The Law Society, 2000.

   J
   Z
   .5005
   U65
   2000