สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Plan of action : World Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

   e
   -Book
   
   
   

 

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   .6431
   ก831
   2548

 

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

Rights beautiful : collection of Professor Saneh Chamarik

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   .571
   S223
   2008

 

กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.

   K
   PT
   246ๅๅๅๅ
   .A9
   ก113
   2550

 

Dictionary of international human rights law

ผู้แต่ง : Gibson, John S.,

สถานที่พิมพ์ : Lanham, Md. : Scarecrow Press, c1996.

   K
   32
   39.ๅๅๅๅ
   .3
   G448
   1996

 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572ๅๅๅๅ
   ค124
   2552

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton, Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   35
   85
   A634
   2011

 

Human rights : confronting myths and misunderstandings

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew,

สถานที่พิมพ์ : Northampton, MA : Edward Elgar, c2009.

   J
   C
   .571
   F151
   2009

 

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [นนทบุรี] : สาขาวิชา, [2551].

   K
   32
   40
   อ8841
   2551

 

Practical guide to the WTO for human rights advocates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2004.

   H
   F
   .1385
   P875
   2004

 

Indonesia : freedom of expression and the 1997 elections

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Article 19, the International Centre Against Censorship, 1997.

   J
   F
   .1001
   I413
   1997

 

Human rights in Asia annual human rights report 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia), c2001.

   J
   C
   599
   .A78
   H918
   2000

 

Human rights : a very short introduction

ผู้แต่ง : Clapham, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   .571
   C588
   2007

 

Provisions of human rights promotion and protection under the constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) and National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   PT
   246ๅๅๅๅ
   .A28
   P969
   2002

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 181

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2005.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2005

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 186

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2006.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2006

 

Contemporary forms of slavery

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   32
   40.ๅๅๅๅ
   .4
   H918
   2006