สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี
SELECT * FROM `index_db` WHERE `kw` LIKE '%�ิติพร บุ�อ่ำ, ผู้ช่วยเลขานุ�าร%'