กำหนดขอบเขต : 2557

หางกระดิกหมา

ผู้แต่ง : บรรยง พงษ์พานิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2557.

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   บ177
   2557

 

ซ้ายขวาหลีกไป อนาธิปไตยมาแล้ว

ผู้แต่ง : ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Way of Book, 2557.

   H
   X
   .833
   ช357
   2557

 

เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557.

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   ม741
   2557

 

   J
   Q
   .1745
   อ353
   2557

 

คู่มือใช้งาน MAC OS X MAVERICKS & ILIFE/IWORK ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2557.

   Q
   A
   76.774////
   .M33
   ส773
   2557

 

สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ระพีพรรณ คำหอม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

   H
   V
   400
   .55
   ร245
   2557

 

อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ

ผู้แต่ง : อัลธูแซร์, หลุยส์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

   C
   B
   .19
   อ573
   2557

 

ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : แอนเดอร์สัน, เบเนดิกท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.

   J
   C
   .311
   อ945
   2557

 

   D
   S
   570.5////
   .V33
   ว362
   2557

 

ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : ไชนุดิน, เอลิซา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2557.

   D
   S
   .634
   ช851
   2557

 

ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

ผู้แต่ง : อันดายา, บาร์บารา วัดสัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551.

   D
   S
   .596
   อ543
   2557

 

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

ผู้แต่ง : เชอะ, เออร์เนสต์ ซี.ที.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.

   D
   S
   610
   .4
   ป576
   2557

 

เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร

ผู้แต่ง : เหงียน, คักเวียน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.

   D
   S
   556
   .5
   ห621
   2557

 

ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป

ผู้แต่ง : วัยอาจ, เดวิด เค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.

   D
   S
   .571
   ว441
   2557

 

ประวัติศาสตร์พม่า

ผู้แต่ง : ทิน อ่อง,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ :

   D
   S
   528
   .5
   ท453
   2557

 

ประวัติศาสตร์บรูไน

ผู้แต่ง : ดลมนรรจน์ บากา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2557.

   D
   S
   650
   .5
   ด148
   2557

 

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่มที่ 1

ผู้แต่ง : ฮอลล์, ดี.จี.อี.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2557.

   D
   S
   .525
   ฮ174
   2557

 

คู่มือ Windows server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง step by step

ผู้แต่ง : ธัญพล ษณะนาคินทร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555.

   Q
   A
   76.76////
   .O63
   ธ468
   2555