กำหนดขอบเขต : มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.

สิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

   J
   C
   571
   ส8982
   2548

 

การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2550.

   H
   V
   8593
   ก437
   2550

 

   J
   C
   580.T5
   ส723
   2547

 

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ตลาดนัดการศึกษาประชาชน"

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฯ, 2548.

   L
   C
   213.3.T5
   ต199
   2548

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   KPT2460.A31999
   N277
   2002

 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   J
   C
   580.T5
   ส898
   2551

 

ละครวิทยุเพื่อสิทธิมนุษยชน ฤาจะสิ้นแสงสูรย์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.

   ENT
   ล171
   2552

 

ฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากรัฐธรรมนูญ 2540

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   J
   C
   580.T5
   ฐ199
   2550

 

เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   ENT
   ว816
   2550

 

Human guide

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.

   ENT
   ค124
   2555

 

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.