สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

คำพ่อสอน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559.

   D
   S
   586
   ภ674
   2559
   v.10

ยุติธรรมอำมหิต

ผู้แต่ง : ฟิลนน์, วินซ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรว, 2559.

FIC ย349
ฟ442
2559

ทัสกานี่แสนงาม

ผู้แต่ง : เมเยส, ฟรานเซส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.

FIC ม756
ท373
2550

จงถ่ายเอกสารหน้าสารบัญ แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้น

ผู้แต่ง : มะโกะโตะ, อิโต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558].

   L
   B
   1601
   ม271
   2558
   v.10

Symposium on environment and culture with emphasis on urban issues

ผู้แต่ง : มะโกะโตะ, อิโต

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Siam Society, 1993.

   H
   T
   243.T5
   S989
   1993
   v.10

11

ผู้แต่ง : คิง, สตีเวน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.

FIC ค421
ส729
2557

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561

ผู้แต่ง : คิง, สตีเวน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559.

   H
   C
   79.I55
   ผ9311
   2559
   v.10

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้แต่ง : คิง, สตีเวน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559.

   H
   C
   79.I55
   ผ931
   2559
   v.10

ไล่ตงจิ้น

ผู้แต่ง : ไล่, ตงจิ้น

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.

   D
   S
   799.849.L18
   ล979
   2557
   v.10

AICHR

ผู้แต่ง : ไล่, ตงจิ้น

สถานที่พิมพ์ : Jakarta : the ASEAN Secretaruat, 2017.

   J
   C
   599.A785
   A288
   2017
   v.10

Radio program guide on the UNDRIP

ผู้แต่ง : Maranan, Luchie

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2016.

   K
   3
   247
   M311
   2016
   v.10

Good practices on the empowerment of indigenous youth leaders in Asia

ผู้แต่ง : Macalanda, Marifel

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2017.

   G
   N
   380
   M114
   2017
   v.10

Paris Agreement ความตกลงปารีส (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ผู้แต่ง : Macalanda, Marifel

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.

   Q
   C
   903
   ป555
   2560
   v.10

รายงานประจำปี 2559 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผู้แต่ง : Macalanda, Marifel

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559.

   J
   Q
   1745.A55A8
   ร356
   2559
   v.10

รายงานประจำปี 2558 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผู้แต่ง : Macalanda, Marifel

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558.

   J
   Q
   1745.A55A8
   ร356
   2558
   v.10

Graphic design school

ผู้แต่ง : ดับเนอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.

   N
   C
   997
   ด359
   2558
   v.10

ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : ดับเนอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.

   K
   P
   T2620
   ศ365
   2560
   v.10

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

ผู้แต่ง : ดับเนอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

   K
   P
   T2000.P9
   ร156
   2558
   v.10

พิการตั้งแต่เกิดป้องกันได้

ผู้แต่ง : ดับเนอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน กศน., 2560.

FIC ส852
พ631
2560

รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผู้แต่ง : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560].

   T
   J
   163.25.T5
   น199
   2560
   v.10