สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Salvador

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : MGM Home Entertainment, c1985.

   MOV
   S182
   1985

 

The Chorus

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Miramax : Distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2004.

   MOV
   C551
   2004

 

กฎกติกา WTO.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552.

   H
   F
   1385
   ก113
   2552

 

อนุทินการเดินทางของความคิด

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540.

   PAM
   อ238
   2540

 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   e
   -Book
   
   
   

 

Transnational women’s movements and Thai women’s movements

ผู้แต่ง : Amara Ponsapich

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   
   
   
   
   

 

การอพยพแรงงานและบทบาทของสตรีในหมู่บ้านอีสาน

ผู้แต่ง : Kiso Keiko

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   
   
   
   
   

 

บทถก

ผู้แต่ง : ฉลาดชาย รมิตานนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   
   
   
   
   

 

บทถก

ผู้แต่ง : นิธิ เอียวศรีวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   
   
   
   
   

 

At the limits of imagination

ผู้แต่ง : Haberkorn Tyrell C.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   
   
   
   
   

 

เรื่องเล่าจากเฟมินิสต์ 14 ตุลา “กลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์”

ผู้แต่ง : สุนี ไชยรส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   
   
   
   
   

 

บทวิพากษ์เริ่มต้น

ผู้แต่ง : ศิริจินดา ทองจินดา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   
   
   
   
   

 

นิเวศสามน้ำ

ผู้แต่ง : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.^bโครงการสิทธิชุมชนศึกษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและน้ำ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547.

   H
   D
   1698.T52
   น683
   2547

 

Plan of action : ^bWorld Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

   e
   -Book
   
   
   

 

การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเนื่องประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้ในบ้านจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

   H
   D
   6247.F65
   ก449
   2549

 

หากไม่มีวันนั้นย่อมไม่มีวันนี้

ผู้แต่ง : ระพี สาคริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสานแสงอรุณ, 2544.

   S
   B
   409.43.R3
   ร242
   2544

 

ชนชั้น ชายขอบ เพศสภาพ และภัยพิบัติ

ผู้แต่ง : ศิริพร สโครบาเนค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550.

   H
   Q
   1750.55
   ศ463
   2550

 

พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก

ผู้แต่ง : ภมรรัตน์ สุธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศ์, 2546.

   H
   C
   445.Z7W4
   ภ168
   2546