%

มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.

   D
   S
   562
   ม139
   2559

 

แสวงหาการชดเชยให้แก่ผู้รอดชีวิตจากการทรมาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549.

   H
   V
   8593
   ก528
   2549

 

การบริหารโครงการ

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : วรรณกวี, 2560.

   H
   D
   69.P75
   ว796
   2560

 

Human rights education

ผู้แต่ง : Bajaj Monisha

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2017.

   J
   C
   571
   B165
   2017

 

Sustainable development

ผู้แต่ง : Browne Stephen

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2017.

   J
   Z
   4972
   B884
   2017

 

Human rights

ผู้แต่ง : Clapham Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   C588
   2007

 

ฟู้ดอิงค์

ผู้แต่ง : เวเบอร์ คาร์ล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.

   H
   D
   9005
   ว913
   2555

 

ตะลุยเที่ยว ปักกิ่ง

ผู้แต่ง : สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2557.

   D
   S
   712
   ส718
   2557

 

นโยบายของไทยต่อมาเลเซีย

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.

   D
   S
   575.5.M3
   ส852
   2560

 

สิงโตนอกคอก

ผู้แต่ง : จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรว , 2561.

   FIC
   ส716
   จ391
   2561

 

คู่มือนักเดินทางลาว

ผู้แต่ง : มัทรียา ธาราทรัพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อทิตตยา, 2553.

   D
   S
   555.382
   ม348
   2553

 

กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร

ผู้แต่ง : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

   K
   KPT3306
   อ727
   2557

 

ล่ารหัสมรณะ

ผู้แต่ง : บราวน์ แดน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2548.

   FIC
   ล274
   บ214
   2548

 

เส้นเลือดสีขาว

ผู้แต่ง : ณิชชารีย์ เดชส่งจรัส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560.

   R
   C
   643
   ณ431
   2560

 

เจาะลึกสงครามลับ CIA

ผู้แต่ง : มาซเซ็ตติ มาร์ก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.

   U
   A
   23
   ม416
   2559

 

เที่ยวตามใจชอบ ไต้หวัน

ผู้แต่ง : Supermod

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค, 2560.

   D
   S
   799.24
   ซ429
   2560

 

โลกหลากสีของมีอา

ผู้แต่ง : แมสส์ เวนดี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.

   FIC
   ล964
   ม886
   2559

 

คู่มือเที่ยวตามใจชอบ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ผู้แต่ง : Supermod

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊คส์, 2558.

   D
   S
   796.M2
   ซ429
   2558

 

อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558.

   H
   M
   851
   ส357
   2558

 

   H
   D
   9502.T5
   น199
   2560