สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Plan of action : World Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

   e
   -Book
   
   
   

 

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

Rights beautiful : collection of Professor Saneh Chamarik

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   .571
   S223
   2008

 

Dictionary of international human rights law

ผู้แต่ง : Gibson, John S.,

สถานที่พิมพ์ : Lanham, Md. : Scarecrow Press, c1996.

   K
   32
   39.
   .3
   G448
   1996

 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton, Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   3585
   A634
   2011

 

Human rights : confronting myths and misunderstandings

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew,

สถานที่พิมพ์ : Northampton, MA : Edward Elgar, c2009.

   J
   C
   .571
   F151
   2009

 

Practical guide to the WTO for human rights advocates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2004.

   H
   F
   .1385
   P875
   2004

 

Human rights in Asia annual human rights report 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia), c2001.

   J
   C
   599
   .A78
   H918
   2000

 

Human rights : a very short introduction

ผู้แต่ง : Clapham, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   .571
   C588
   2007

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 181

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2005.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2005

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 186

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2006.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2006

 

Contemporary forms of slavery

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   32
   40.
   .4
   H918
   2006

 

The committee on economic, social and cultural rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2002.

   K
   32
   40.
   .4
   H918
   2002

 

Human rights and technical assistance projects in Afghanistan and Iraq : summary of activities from 2003 through 2005

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Afghanistan : International Institute of Higher Studies, 2005.

   J
   C
   599
   .A3
   H918
   2005

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   PT
   246
   .A31999
   N277
   2002

 

Our agenda : Commission work plan updated for 2012-2013

ผู้แต่ง : Australian Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Australian Human Rights Commission, 2012.

   J
   C
   599
   .A8
   A938
   2012

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : Osaka, Hurights

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2011.

   J
   C
   571.1
   .P16
   O811
   2011

 

   J
   C
   599
   .D44
   F879
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003