สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Plan of action : World Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

   e
   -Book
   
   
   

 

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   .6431
   ก831
   2548

 

Rights beautiful : collection of Professor Saneh Chamarik

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   .571
   S223
   2008

 

กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.

   K
   PT
   246
   .A9
   ก113
   2550

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton, Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   3585
   A634
   2011

 

Practical guide to the WTO for human rights advocates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2004.

   H
   F
   .1385
   P875
   2004

 

Indonesia : freedom of expression and the 1997 elections

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Article 19, the International Centre Against Censorship, 1997.

   J
   F
   .1001
   I413
   1997

 

Human rights in Asia annual human rights report 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia), c2001.

   J
   C
   599
   .A78
   H918
   2000

 

Human rights : a very short introduction

ผู้แต่ง : Clapham, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   .571
   C588
   2007

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 181

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2005.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2005

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 186

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2006.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2006

 

Contemporary forms of slavery

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   32
   40.
   .4
   H918
   2006

 

The committee on economic, social and cultural rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2002.

   K
   32
   40.
   .4
   H918
   2002

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   PT
   246
   .A31999
   N277
   2002

 

Our agenda : Commission work plan updated for 2012-2013

ผู้แต่ง : Australian Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Australian Human Rights Commission, 2012.

   J
   C
   599
   .A8
   A938
   2012

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : Osaka, Hurights

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2011.

   J
   C
   571.1
   .P16
   O811
   2011

 

   J
   C
   599
   .D44
   F879
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003

 

Isma - listen : national consultations on eliminating prejudice against Arab and Muslim Australians

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Human Rights and Equal Opportunity Commission, c2004.

   G
   N
   .666
   I83
   2004

 

Annual report 2006-2007 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2007.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2006