บุคลากร


 • นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย
 • ตำแหน่ง : นักสารสนเทศ
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-3881
 • อีเมล์ : Nopparat@nhrc.or.th
 • นางสาวภีรนันท์ ศรีสวัสดิ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-1987
 • อีเมล์ : Peeranan_s@nhrc.or.th
 • นายธวัชชัย นนทฤทธิ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-3844
 • อีเมล์ : Tawatchai_n@nhrc.or.th