ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์

- กฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip)

กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 –ปัจจุบัน *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด

- คู่มือการใช้งาน iQNewsClip

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
กฤตภาคข่าวออนไลน์

- กฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip)

กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 ?ปัจจุบัน *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด


- คู่มือการใช้งาน iQNewsClip

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล