Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H97 น169 2560  
  Barcode: 30100100105146
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

H97 น169 2560

ISBN

9786164409842 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ / นพดล อุดมวิศวกุล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Public policy agenda setting

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

รูปเล่ม

242 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับเวลา
-- การมีส่วนร่วมของภาครัฐบาลในการเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
-- ภาคนอกรัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เฝ้ามองการเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
-- ฐานคิดที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
-- ประเด็นปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะ
-- แหล่งรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
-- ทิศทางการเมืองในการเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
-- โอกาสสำหรับการเกิดและการเกิดวาระนโยบายสาธารณะ
-- การกำเนิดทางเลือกนโยบายในการเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
-- บทเรียนจาการวิเคราะห์การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา