Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
DS575.5.V5 ส852 2560  
  Barcode: 30100100104057
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

DS575.5.V5 ส852 2560

ISBN

9789743159411(pbk.)

ชื่อเรื่อง

นโยบายของไทยต่อเวียดนาม / สุรพงษ์ ชัยนาม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

นโยบายต่างประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.

รูปเล่ม

526 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180806s2560||||th 000 0 tha d
020    ^a9789743159411(pbk.)
050  4 ^aDS575.5.V5^bส852 2560
100 0  ^aสุรพงษ์ ชัยนาม
245 10 ^aนโยบายของไทยต่อเวียดนาม /^cสุรพงษ์ ชัยนาม
246 30 ^aนโยบายต่างประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น :^bห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสยามปริทัศน์, ^c2560.
300    ^a526 หน้า ;^c21 ซม.
500    ^aได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
650  4 ^aสงครามเย็น
651  4 ^aไทย^xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ^zเวียดนาม
651  4 ^aเวียดนาม^xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ^zไทย
651  4 ^aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
710 2  ^aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09971.pdf
917    ^aCU :^450
955    ^a1 เล่ม
999    ^asaithip