Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2714 น424 2560  
  Barcode: 30100100103975
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 มีนาคม 2562
  จอง


เลขเรียก

KPT2714 น424 2560

ISBN

9786162696015 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

รูปเล่ม

556 หน้า ; 26 ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ “กฎหมายปกครอง” (พิมพ์ครั้งที่ 5) โดยในเล่มนี้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในหลาย ๆ ส่วน ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง ประกอบด้วย ภาค 1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาค 2 : การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ภาค 3 : ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค 4 : รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค 5 : เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค 6 : การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180703s2560||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162696015 (pbk.)
050  4 ^aKPT2714^bน424 2560
100 0  ^aนันทวัฒน์ บรมานันท์
245 10 ^aกฎหมายปกครอง /^cนันทวัฒน์ บรมานันท์
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bวิญญูชน, ^c2560.
300    ^a556 หน้า ;^c26 ซม.
520 3  ^aหนังสือ
650  4 ^aกฎหมายปกครอง^zไทย
650  4 ^aกฎหมายปกครอง
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09957.pdf
917    ^aWY :^c460
955    ^a1 เล่ม
999    ^asaithip