Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ก642 2561  
  Barcode: 32100100001354
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ก642 2561 c.1 
  Barcode: 31100100023616
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ก642 2561 c.2 
  Barcode: 31100100023623
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ก642 2561 c.3 
  Barcode: 31100100023630
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ก642 2561 c.4 
  Barcode: 31100100023647
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ก642 2561 c.5 
  Barcode: 31100100023654
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV8699.T5 ก642 2561

ISBN

9786167213873 (pbk.)

ชื่อการประชุม

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน (2561 : กรุงเทพฯ)

ชื่อเรื่อง

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการอำนวยการ, ชุลีพร เดชขำ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล ; กองบรรณาธิการ, เกษรินทร์ เพิ่มพูล, ปรัชญา ศรีจันทร์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

รูปเล่ม

95 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแคทรียา 1-2 โรงแรมรามา การ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: พระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
-- คำกล่าวรายงาน วัส ติงสมิตร
-- คำกล่าวต้อนรับ ชาติชาย สุทธิกลม
-- ปาฐกถานำ โดย เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
-- ปาฐกถาพิเศษ/ ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
-- บรรยายพิเศษ/ รองศาสตราจารย์ปกป้อง ศรีสนิท
-- การอภิปราย เรื่อง มุมมองจากศาสนิกต่อโทษประหาร/ สุรพศ ทวีศักดิ์, พระมหาหรรษา ธมมหาโส, มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์, สันติ เสือสมิง
-- การอภิปราย เรื่อง มุมมองจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมต่อโทษประหาร/ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, ปิยนุช โคตรสาร, Charlene Martin, Sandrine Ageorges-Skinner
-- สรุปผลและกล่าวปิดการสัมมนา.

บทคัดย่อ

Abstract: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดการสัมมนาใน หัวข้อ “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและฝรั่งเศส เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในงานสัมมนาดังกล่าวมีการอภิปราย เรื่อง “มุมมองจากศาสนิกต่อโทษประหาร” และเรื่อง “มุมมองจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมต่อโทษประหาร”

หัวเรื่อง

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180611s2561||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213873 (pbk.)
050  0 ^aHV8699.T5^bก642 2561
111 2  ^aการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน^d(2561 :^cกรุงเทพฯ)
245 00 ^aการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน/^cคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการอำนวยการ, ชุลีพร เดชขำ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล ; กองบรรณาธิการ, เกษรินทร์ เพิ่มพูล, ปรัชญา ศรีจันทร์
246 30 ^aการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,^c2561.
300    ^a95 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
500    ^aเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแคทรียา 1-2 โรงแรมรามา การ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
505 0  ^aพระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา --^tคำกล่าวรายงาน วัส ติงสมิตร --^tคำกล่าวต้อนรับ ชาติชาย สุทธิกลม --^tปาฐกถานำ โดย เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย --^tปาฐกถาพิเศษ/^rศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ --^tบรรยายพิเศษ/^rรองศาสตราจารย์ปกป้อง ศรีสนิท --^tการอภิปราย เรื่อง มุมมองจากศาสนิกต่อโทษประหาร/^rสุรพศ ทวีศักดิ์, พระมหาหรรษา ธมมหาโส, มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์, สันติ เสือสมิง --^tการอภิปราย เรื่อง มุมมองจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมต่อโทษประหาร/^rยิ่งชีพ อัชฌานนท์, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, ปิยนุช โคตรสาร, Charlene Martin, Sandrine Ageorges-Skinner --^tสรุปผลและกล่าวปิดการสัมมนา.
520 3  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดการสัมมนาใน หัวข้อ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aการประหารชีวิตและเพชฌฆาต^zไทย
650  4 ^aการลงโทษ^zไทย
653  4 ^aประหารชีวิต
700 0  ^aภิรมย์ ศรีประเสริฐ,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aชุลีพร เดชขำ,^eบรรณาธิการอำนวยการ
700 0  ^aเกศริน เตียวสกุล,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aเกษรินทร์ เพิ่มพูล,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aปรัชญา ศรีจันทร์,^eบรรณาธิการ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักกฎหมายและคดี
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09884/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09884.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09884.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat