Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT540 ป3941 2560  
  Barcode: 31100100023371
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT540 ป3941 2560

ISBN

9786162695827 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: กฎหมายครอบครัว

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: หลักกฎหมาย: กฎหมายครอบครัว

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Family law

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Principles of law: family law

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

รูปเล่ม

255 หน้า ; 21 ซม.

ชื่อชุด

หลักกฎหมาย

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง