Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ท129 2560 c.1 
  Barcode: 1000201
มุมสื่อมัลติมีเดีย บนชั้น
  ขอยืม
สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ท129 2560 c.2 
  Barcode: 1000202
มุมสื่อมัลติมีเดีย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

ENT ท129 2560

ชื่อเรื่อง

ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชาร่มเย็น : วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ / สำนักงาน กสทช., สำนักราชเลขาธิการ, สำนักงาน กปร.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน กสทช., 2560.

รูปเล่ม

9 แผ่น : สี, เสียง ; 1 ซีดี-รอม (4 3/4 นิ้ว).

บทคัดย่อ

Summary: วีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชาร่มเย็น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

ผู้แต่งนิติบุคคล

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง