Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC607 ป546 2560 c.1 
  Barcode: 30100100098738
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC607 ป546 2560 c.2 
  Barcode: 30100100098745
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC607 ป546 2560

ISBN

9786168033142 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ โดย ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

รูปเล่ม

307 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทนำ
-- เสรีภาพและการจำกัดเสรีภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-- วิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักสากล ต่างประเทศและประเทศไทย
-- มาตรฐานและความชอบของบทบัญญัติกฎหมายและการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร
-- บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

บทคัดย่อ

Abstract: รายงานการวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ และยังขยายการศึกษาไปถึงประเด็นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ๆ ที่มิใช่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ ศึกษาการคุ้มครอง ในเรื่องของเสรีภาพการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์วิธีการที่เหมาะสมในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐในต่างประเทศอีก 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และราชอาณาจักรสเปน

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หัวเรื่อง

ผู้แต่งนิติบุคคล

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง