Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K85 ส239 2558  
  Barcode: 30100100103869
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

K85 ส239 2558

ISBN

9786162693762 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การวิจัยกฎหมายทางเลือก : แนวคิดและพรมแดนความรู้ / สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

แนวคิดและพรมแดนความรู้

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2558.

รูปเล่ม

288 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การวิจัยและโครงสร้างการวิจัย
-- การวิจัยกฎหมายทางเลือก
-- การวิจัยกฎหมายแนวนิติสำนึก
-- การวิจัยแนวกฎหมายแนวสตรีนิยม
-- การวิจัยแนวกฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์
-- การวิจัยเชิงกฎหมายเชิงประวัติศาสตร์
-- แนวความคิดหลากหลายในการวิจัยกฎหมายทางเลือก
-- อนาคตของการวิจัยกฎหมายทางเลือก.

บทคัดย่อ

Abstract: การวิจัยกฎหมายทางเลือก : แนวคิดและพรมแดนความรู้ เป็นการนำเสนอแนวความคิดของการวิจัยกฎหมายในมุมมองแบบทางเลือก รวมถึงการสำรวจพรมแดนความรู้ ที่ปรากฏอยู่ในแวดวงวิชาการ โดยในส่วนของแนวคิดของการวิจัยกฎหมายทางเลือกนั้นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดจะเป็นแนวคิดที่นำเข้ามาจากตะวันตก ขณะที่พรมแดนความรู้ของการวิจัยกฎหมายทางเลือกที่พอจะมีอยู่ในสังคมไทยนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยหรือนักวิชาการในสังคมไทย และงานวิจัยที่ผลิตขึ้นโดยนักวิชาการต่างชาติ ซึ่งได้เลือกงานจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงสถานะความรู้ การวิจัยกฎหมายทางเลือกในแต่ละด้านประกอบ

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180704s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162693762 (pbk.)
050  4 ^aK85^bส239 2558
100 0  ^aสมชาย ปรีชาศิลปกุล
245 00 ^aการวิจัยกฎหมายทางเลือก :^bแนวคิดและพรมแดนความรู้ /^cสมชาย ปรีชาศิลปกุล
246 30 ^aแนวคิดและพรมแดนความรู้
260    ^aกรุงเทพฯ :^bวิญญูชน , ^c2558.
300    ^a288 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
505 0  ^aการวิจัยและโครงสร้างการวิจัย --^tการวิจัยกฎหมายทางเลือก --^tการวิจัยกฎหมายแนวนิติสำนึก --^tการวิจัยแนวกฎหมายแนวสตรีนิยม --^tการวิจัยแนวกฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ --^tการวิจัยเชิงกฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ --^tแนวความคิดหลากหลายในการวิจัยกฎหมายทางเลือก --^tอนาคตของการวิจัยกฎหมายทางเลือก.
520 3  ^aการวิจัยกฎหมายทางเลือก : แนวคิดและพรมแดนความรู้ เป็นการนำเสนอแนวความคิดของการวิจัยกฎหมายในมุมมองแบบทางเลือก รวมถึงการสำรวจพรมแดนความรู้ ที่ปรากฏอยู่ในแวดวงวิชาการ โดยในส่วนของแนวคิดของการวิจัยกฎหมายทางเลือกนั้นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดจะเป็นแนวคิดที่นำเข้ามาจากตะวันตก ขณะที่พรมแดนความรู้ของการวิจัยกฎหมายทางเลือกที่พอจะมีอยู่ในสังคมไทยนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยหรือนักวิชาการในสังคมไทย และงานวิจัยที่ผลิตขึ้นโดยนักวิชาการต่างชาติ ซึ่งได้เลือกงานจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงสถานะความรู้ การวิจัยกฎหมายทางเลือกในแต่ละด้านประกอบ
650  4 ^aกฎหมาย^xวิจัย
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09307.pdf
917    ^aCU :^c290
955    ^a1 เล่ม
999    ^aTrain2