Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.1 c.1 
  Barcode: 30100100097854
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.2 c.1 
  Barcode: 30100100097861
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.3 c.1 
  Barcode: 30100100097878
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.3 c.2 
  Barcode: 30100100101728
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.2 c.2 
  Barcode: 30100100101711
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.1 c.2 
  Barcode: 30100100101704
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.1 c.3 
  Barcode: 30100100103067
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.2 c.3 
  Barcode: 30100100103074
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ก552 2559 v.3 c.3 
  Barcode: 30100100103081
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC599.T5 ก552 2559

ชื่อการประชุม

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง

กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของประเทศไทย รอบที่ 2/ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Universal Periodic Review (UPR)

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรม, 2559.

รูปเล่ม

3 เล่ม ; 23 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: v.1 รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก
-- v.2 ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก
-- v.3 แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร และนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์.

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 01174nam 2200277 a 4500
008    170517s2559 th a 001 0 tha
050  4 ^aJC599.T5^bก552 2559
111 2  ^aกระทรวงการต่างประเทศ. ^bกรมองค์การระหว่างประเทศ
245 10 ^aกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของประเทศไทย รอบที่ 2/^cกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
246 31 ^aUniversal Periodic Review (UPR)
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกรม, ^c2559.
300    ^a3 เล่ม ;^c23 ซม.
505 0  ^av.1^tรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก -- ^gv.2 ^tข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก -- ^gv.3 ^tแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก.
536    ^aอภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร และนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์.
546    ^aเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
610 20 ^aUnited Nations Human Rights Council
650  0 ^aUniversal Periodic Review
650  0 ^aHuman rights
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^xรายงาน
653  0 ^aUniversal Periodic Review (UPR)
653  4 ^aอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
856 40 ^3สารบัญ v.1^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09212_1.pdf
917    ^aGift :^c500 (set)
955    ^a3 เล่ม (3 ชุด)
999    ^anopparat