Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3150.A9 บ241 2560 c.1 
  Barcode: 30100100097816
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 มิถุนายน 2562
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3150.A9 บ241 2560 c.2 
  Barcode: 30100100097823
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

K3150.A9 บ241 2560

ISBN

9786162695612 (pbk. : v.4)

ชื่อเรื่อง

กฎหมายมหาชน. เล่ม 4, รัฐ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

รูปเล่ม

261 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: พัฒนาการของสังคมมนุษย์: การอธิบาย "รัฐ" ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์
-- ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม: การอธิบายการกำเนิดรัฐในสังคมมนุษย์ทางปัญญา
-- การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน: รัฐ
-- ผลทางกฎหมายของการทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน
-- เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้มีรัฐขึ้น
-- รัฐกับกฎหมาย
-- รูปของรัฐ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา