Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ข234 2559 c.1 
  Barcode: 31100100019701
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ข234 2559 c.2 
  Barcode: 31100100019718
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ข234 2559 c.3 
  Barcode: 31100100019725
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ข234 2559 c.4 
  Barcode: 31100100019732
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ข234 2559 c.5 
  Barcode: 31100100019749
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC580.T5 ข234 2559

ISBN

9786167213620 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ขบวนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.

รูปเล่ม

162 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : อำนาจหน้าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองและศักยภาพ
-- กระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมสำหรับสังคมเปลี่ยนผ่าน
-- สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมและศาสนา
-- ขบวนการสิทธิมนุษยชนประเด็นเสรีประชาธิปไตย (และการค้าเสรี) สิ่งแวดล้อมและเพศสภาพ
-- ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน.

บทคัดย่อ

Summary: หนังสือ "ขบวนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" ได้รวบรวมบทความจำนวน 5 เรื่องของ ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ที่ได้เรียบเรียงในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มิถุนายน 2552 - พฤศจิกายน 2558) โดยรวบรวมจากหัวข้อและเนื้อหาที่ได้รับเชิญให้บรรยายในโอกาสต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามหัวข้อเหล่านี้ บทความ 3 เรื่องแรก คือ (1) สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : อำนาจหน้าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองและศักยภาพ (2) กระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมสำหรับสังคมเปลี่ยนผ่าน และ (3) สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมาก่อนแล้วแต่ได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนบทความ 2 เรื่องสุดท้าย คือ (4) ขบวนการสิทธิมนุษยชนประเด็นเสรีประชาธิปไตย (และการค้าเสรี) สิ่งแวดล้อมและเพศสภาพ และ (5) ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน.

หัวเรื่องชื่อบุคคล

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

ผู้แต่งร่วม

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    160921s2559 th 000 0 tha d
020    ^a9786167213620 (pbk.)
050  4 ^aJC580.T5^bข234 2559
245 10 ^aขบวนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน /^cสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2559.
300    ^a162 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^aสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : อำนาจหน้าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองและศักยภาพ --^tกระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมสำหรับสังคมเปลี่ยนผ่าน --^tสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมและศาสนา --^tขบวนการสิทธิมนุษยชนประเด็นเสรีประชาธิปไตย (และการค้าเสรี) สิ่งแวดล้อมและเพศสภาพ --^tความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน.
520    ^aหนังสือ "ขบวนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" ได้รวบรวมบทความจำนวน 5 เรื่องของ ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ที่ได้เรียบเรียงในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มิถุนายน 2552 - พฤศจิกายน 2558) โดยรวบรวมจากหัวข้อและเนื้อหาที่ได้รับเชิญให้บรรยายในโอกาสต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามหัวข้อเหล่านี้ บทความ 3 เรื่องแรก คือ (1) สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : อำนาจหน้าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองและศักยภาพ (2) กระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมสำหรับสังคมเปลี่ยนผ่าน และ (3) สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมาก่อนแล้วแต่ได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนบทความ 2 เรื่องสุดท้าย คือ (4) ขบวนการสิทธิมนุษยชนประเด็นเสรีประชาธิปไตย (และการค้าเสรี) สิ่งแวดล้อมและเพศสภาพ และ (5) ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน.
600 04 ^aอมรา พงศาพิชญ์
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการส่งเสริม
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการคุ้มครอง
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
700 0  ^aอมรา พงศาพิชญ์
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09044/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09044.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09044.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat