Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2840.A9 ค695 2556  
  Barcode: 30100100091111
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2840.A9 ค695 2556

ISBN

9786167372655 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556) / สวัสดิการกรมบัญชีกลาง

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.

รูปเล่ม

368 หน้า ; 29 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความเป็นมาและเจตนารมณ์
-- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด.

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด