Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ789 ร452 2557 c.1 
  Barcode: 30100100044445
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ789 ร452 2557 c.2 
  Barcode: 30100100044353
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HQ789 ร452 2557

ISBN

9786169093688 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานสถานการณ์เด็กและผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 / [คณะผู้จัดทำ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ... และคนอื่นๆ]

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557.

รูปเล่ม

105 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สถานการณ์เด็กจังหวัดชายแดนใต้
-- เด็กในพื้นที่ความขัดแย้งกรณีจังหวัดชายแดนใต้
-- สถานการณ์เด็ก และความรุนแรงทางอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้
-- ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการปกป้องเด็ก จากความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้ง
-- แนวทางในการแก้ไข
-- สถานการณ์ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้
-- ผู้หญิงในพื้นที่ขัดแย้งกรณีจังหวัดชายแดนใต้
-- บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ขัดแย้ง
-- ผลกระทบต่อผู้หญิง
-- ความท้าทายในการปกป้องสิทธิเด็กและผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้
-- ปัญหาที่พบ

ผู้แต่งนิติบุคคล

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา