Logo
 
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
  **
  Barcode:
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Note: อภินันทนาการจาก นพ.ชูชัย ศุภวงศ์


ISBN

9749482425 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รวมบทความการพัฒนาอย่างบูรณาการที่มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง

พิมพลักษณ์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2549

รูปเล่ม

46 หน้า

หมายเหตุทั่วไป

อภินันทนาการจาก นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

แบ่งปันเนื้อหา