Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV873 ส612 2546  
  Barcode: 30100100075562
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV873 ส612 2546

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ชีวิตจริงของชีวิตเด็กเร่ร่อนหญิงจังหวัดสมุทรปราการ / ผู้วิจัย สัมพันธ์ งามสง่า และ ลำภู สุภารส

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

ชีวิตจริงของชีวิตเด็กเร่ร่อนหญิงในจังหวัดสมุทรปราการ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

รูปเล่ม

37 แผ่น ; 30 ซม.

ชื่อชุด

ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย

หมายเหตุทั่วไป

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง