Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC585 อ111 2548  
  Barcode: 30100100063811
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC585 อ111 2548

ISBN

9749827910 (hbk.)

ชื่อเรื่อง

การรับรู้สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย จังหวัดจันทบุรี / อัครฤทธิ์ ปุกหุต

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Perception of right, liberty and inherent duties of the Thai people of Chanthaburi province

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

รูปเล่ม

91 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. พัฒนาสังคม) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

หัวเรื่อง

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง