Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3071.A9 ย831 2552 c.1 
  Barcode: 30100100039410
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3071.A9 ย831 2552 c.2 
  Barcode: 30100100039427
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT3071.A9 ย831 2552

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี ... / สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.

รูปเล่ม

490 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง