Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3071.A49 ร154 2554 c.1 
  Barcode: 30100100039434
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3071.A49 ร154 2554 c.2 
  Barcode: 30100100039441
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT3071.A49 ร154 2554

ชื่อเรื่อง

รวบรวมคำวินิจฉัย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 / สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554.

รูปเล่ม

151 หน้า ; 29 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง