Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6322.3.T5 ก459 2555 c.1 
  Barcode: 30100100067161
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 มิถุนายน 2561
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6322.3.T5 ก459 2555 c.2 
  Barcode: 30100100067352
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV6322.3.T5 ก459 2555

ชื่อเรื่อง

การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย / มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

พิมพลักษณ์

[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2555.

รูปเล่ม

84 หน้า ; 30 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: กรอบกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย
-- อาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย
-- การเยียวยา
-- ข้อเสนอแนะ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (1 เล่ม)

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง