Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD69.P75 ร156 2551 c.1 
  Barcode: 30100100003534
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD69.P75 ร156 2551 c.2 
  Barcode: 30100100003541
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD69.P75 ร156 2551

ISBN

9745640255 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 8.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

รูปเล่ม

494 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ชื่อชุด

ชุดรวมบทความ ; เล่มที่ 4

หมายเหตุสารบัญ

Contents: หลักการในการเขียนและวิเคราะห์โครงการ
-- หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ
-- แบบจำลองในการประเมินโครงการ
-- การเขียนโครงการเพื่อประเมินโครงการ
-- กรณีตัวอย่างในการประเมินโครงการ

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง