Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 N277 1982 c.1 
  Barcode: 30100100009703
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 N277 1982 c.2 
  Barcode: 30100100009697
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HC445 N277 1982

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

The national economic and social development plan. fifth (1982-1986) / National Economic Development Board, Office of the Prime Minister

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

The fifth national economic and social development plan (1982-1986)

พิมพลักษณ์

Bangkok : National Economic Development Board, Office of the Prime Minister, 1982.

รูปเล่ม

351 p. : tables ; 30 cm.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา