Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 N277 1972 c.1 
  Barcode: 30100100009482
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 N277 1972 c.2 
  Barcode: 30100100009499
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HC445 N277 1972

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

The national economic and social development plan. third (1972-1976) / National Economic Development Board, Office of the Prime Minister

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

The third national economic and social development plan (1972-1976)

พิมพลักษณ์

Bangkok : National Economic Development Board, Office of the Prime Minister, 1972.

รูปเล่ม

285 p. : tables ; 30 cm.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา