Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2978.4.A33 ก117 2553 c.1 
  Barcode: 30100100040218
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2978.4.A33 ก117 2553 c.2 
  Barcode: 30100100040225
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2978.4.A33 ก117 2553

ISBN

9789747710410 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / กรมบัญชีกลาง

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรม, 2553.

รูปเล่ม

307 หน้า ; 26 ซม.

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง